Giá trên đã bao gồm bàn kính BK01. Nếu không lấy bàn kính BK01 trừ bớt 600k.

Liên Hệ Bán Hàng: 0966 558 500 - 0966 133 500